Förteckning/dimensioner murtegel


3” ca 75 x 120 x 250 mm
2,5” ca 62 x 120 x 250 mm
2” ca 50 x 120 x 250 mm
1” ca 25 x 120 x 250 mm
3”12 ca 75 x 140 x 295 mm (stortegel)
2”12 ca 50 x 140 x 295 mm (stortegel)

Övriga produkter

Kakelugnslera (lermjöl) säck 25 kilo.
Tegelkross säck 25 kilo.


test
Murtegel tillverkat vid Bältarbro Tegelbruk.        Fasadtegel levererat till restarurering Stora Hotellet Umeå.

Krönsten skorstenstopp.

Stortegel 3 x 6 x 12"


Fabriksskorstenen som i samband med restaurering av Djurgårdsvarvet återuppfördes med mur/specialtegel tillverkat vid Bältarbo Tegelbruk (Klicka för större bild). 
site created by Intendit Webbyrå