• 1.jpg
  • 2.jpg

Tegel i alla former – Bältarbo Tegelbruk Hedemora

Bältarbo Tegelbruk ligger strax utanför Hedemora. Här har tegel tillverkats åtminstone sedan 1876. Vissa uppgifter gör gällande att produktion förekommit redan under 1700-talet. Bruket kan i princip producera vilket slags tegelsten som helst. I produktionen finns murtegel i olika dimensioner, kakelugnstegel, samt handslaget golvtegel. Specialtegel tillverkas ofta i samråd med och efter direktiv av beställaren.

Volymmässigt är murteglet i formatet så kallade stortegel kanske mest känt. Genom den hantverksmässiga tillverknigen kan teglet framställas helt efter kundens önskemål. Ingen order är egentligen för liten.

Teglet från Bältarbo används ofta vid restaureringar av gamla byggnader där man eftersträvar det ursprungliga utseendet till form och färg.

Bland referensobjekten kan nämnas Katarina kyrka och Riddarhuset i Stockholm, samt fabriksskorstenen på Djurgårdsvarvet i Stockholm.

 
site created by Intendit Webbyrå