Bältarbo Tegelbruk - en industri med gamla anor

Det finns uppgifter om tegeltillverkning vid Bältarbo Tegelbruk utanför Hedemora om tegelstens produktion sedan slutet av 1700 – talet. Vissa källor uppger att produktion pågått ännu tidigare. Råvaran dvs. leran finns i en lertäkt i nära anslutning till tegelbruket. Leran består i s.k. skiktad lera som bildats sedan årtusenden tillbaka. Lerans beskaffenhet är av stor betydelse. Av leran tillverkas råtegelstenar som sedan lufttorkas i gigantiska torklador innan bränning.

Bränning sker på gammaldags sätt i en så kallad ringugn. Ugnen eldas med olja och stenkol i en temperatur av ca: 1000 grader. Metoden med ringugnsbränning är Bältarbo Tegelbruk ensamma om i norden.

Det mesta av arbetet sker enligt hantverksmässiga och manuella metoder. Arbetet är ytterst tungt och krävande för tegelbruksarbetarna. Tillverkning av råtegel är förlagd till sommarhalvåret eftersom den processen inte kan genomföras under vintern.


     
 
site created by Intendit Webbyrå